در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 13 مرداد 1400
 • .

  مراحل انجام کاراموزی رشته کامپیوتر و IT

   

  -1  دانشجو در ناد درس کاراموزی را با استاد مشخص انتخاب میکند.

  2- دانشجو از طریق لیست ایمیل اساتید گروه کامپیوتر که در کانال دانشگاه قرار داده شده با استاد کاراموزی مکاتبه و برای محل انجام کاراموزی به توافق می رسد و فرم شماره 1 دفترچه را برای تایید به استاد درس کاراموزی ارسال میکند.

  3- دانشجو بعد از گذراندن دوره کاراموزی اسکن مستندات شامل دفترچه تکمیل شده،  گزارش پروژه و فرم پایان دوره کاراموزی (با مهر و امضا ) را برای استاد ارسال می کند.

  4- استاد بعد از تایید اتمام دوره و بررسی دفترچه و گزارش ، نمره دانشجو را به خانم کریمی اعلام می کند.

  5دانشجو با به همراه داشتن دفترچه کارآموزی تکمیل شده و گواهی اتمام دوره از محل کارآموزی ( هر دو ممهور به مهر و امضا) و  سی دی حاوی گزارش کارآموزی ابتدا به خانم امیری  مراجعه میکند ( جهت بررسی و رفع نواقص مدارک ) و سپس جهت تحویل آن به خانم کریمی مراجعه میکند.

   ۶-ثبت نمره درس کارآموزی در  ناد  بعد از تحویل مستندات به خانم کریمی انجام می شود.

  ۷-دانشجویان حتما قبل از مراجعه حضوری به خانم ها  امیری و کریمی از طریق تلفن  داخلی ایشان( ۱۱۵و۴۱۴) از حضور آنها در دانشکده اطمینان حاصل فرمایند  تا باعث ترددهای اضافی بعدی نگردد.

  دفترچه کارآموزی در پیوست موجود می باشد .