در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 خرداد 1399
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حضور گسترده و فعال دانشکده شهید شمسی پور در نمایشگاه پلیس و امنیت

حضور گسترده و فعال دانشکده شهید شمسی پور در نمایشگاه پلیس و امنیت

پیرو حضور گسترده و فعال دانشکده شهید شمسی پور در نمایشگاه پلیس و امنیت و معرفی خدمات آزمایشگاه امنیت و حفاظت فیزیکی این دانشکده در آن نمایشگاه در مهر ماه گذشته، مدیران و کارشناسان بسیاری از این نمایشگاه بازدید به ...


حضور اساتید و دانشجویان دانشکده فنی شهید شمسی پور در کنفرانس ایکرام و بازدید از نمایشگاه دستاورد های حوزه رباتیک و مکاترونیک

حضور اساتید و دانشجویان دانشکده فنی شهید شمسی پور در کنفرانس ایکرام و بازدید از نمایشگاه دستاورد های حوزه رباتیک و مکاترونیک

اساتید و دانشجویان دانشکده فنی شهید شمسی پور روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آبانماه با حضور در هفتمین کنفرانس بین المللی ایکرام از نمایشگاه ایکرام که در محل دانشگاه صنعتی شریف ...