در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 13 مرداد 1400
 • قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

  قابل توجه دانجشویان شاهد و ایثارگر

  • - با توجه به هماهنگی بعمل آمده با بنیاد دانشجویانی که متقاضی مشاوره تحصیلی می باشند با خانم نامداری با شماره تلفن 88341881 تماس حاصل نمایند.

   

  • - دانجشویانی که در ترم تابستان واحد اخذ نموده اند پرینت برگه انتخاب واحد خود را تا تاریخ 97/05/30 به مسئول شاهد و ایثار گر آقای مرتضوی در امور دانشجویان تحویل دهند. در غیر اینصورت مسئولیت آن بر عهده دانشجویان می باشد.

   

  • - درصورت داشتن هرگونه مشکل اداری و آموزشی به مسئول شاهد و ایثار گر مراجعه نمایند.