در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 13 مرداد 1400
 • شرح وظایف حوزه آموزش های آزاد و مجازی

  • اطلاع رسانی و همکاری لازم با مجریان دوره های آموزشی جهت معرفی و جذب متقاضیان شرکت در دوره­های آموزشی و ثبت لیست شرکت کنندگان.
  • بکارگیری و هماهنگی اعضای هیئت علمی دانشگاه و یا مدرسین مورد تایید از خارج از دانشکده.
  • تامین فضای مناسب جهت برگزاری و استقرار مسئولین و مدرسین اعزامی.
  • تامین ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری دوره با مشارکت سایر بخش های دانشکده.
  • تبلیغات یا اطلاع رسانی جهت برگزاری دوره­ها.
  • اخذ سرفصل های آموزشی دوره­های آموزشی از اساتید دوره.
  • تهیه بانک اطلاعاتی اساتید مجرب.
  • تعریف و بازاریابی دوره های آموزشی بر حسب نیازهای موجود و تلاش برای اجرایی کردن دوره های تعریف شده با همکاری گروه های آموزشی ذی ربط در دانشکده.
  • همکاری با دانشکده‌ها و نیز موسسات تحقیقاتی و پژوهشی-آموزشی و نیز سایر بخش های دانشکده برای اجرای دوره‌های آموزشی مورد نظر آن‌ها .
  • همکاری با نهادها و گروه‌های دانشجویی برای توانمندسازی و اجرای دوره‌های آموزشی برای اعضای محترم دانشکده و داوطلبان داخل و خارج از دانشکده.
  • هماهنگی و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دانشکده و سایر کارکنان ادارات و سازمان های متبوعه دولتی و غیر دولتی.
  • استفاده از فضاهای فیزیکی و آموزشی دانشکده برای برگزاری دوره های آموزشی با هماهنگی مسئول مربوطه.

   

  گواهینامه پایان دوره

   

  •  مرکز آموزش های آزاد و مجازی  دانشگاه فنی و حرفه ای مجرای قانونی دانشگاه برای صدور و اعطای گواهینامه پایان دوره برای کلیه دوره های آموزشی تعیین شده است.
  • با توجه به امکان بروز مشکلات ثانوی، از کاربـــرد و اطلاق واژگان نظام آموزش رسمــــی مانند " دانشجو"،  "نیمسال"،  "واحد" و گرایش اجتناب می­شود و به جای آن ها از واژه­های "شرکت کننده"، "دوره" ، "ساعت" و " عنوان دوره "  استفاده می­گردد.

   

  شرایط شرکت کننده/ دانش پذیر

   

  • پرداخت هرینه های شرکت در دوره های آموزشی، حضور مستمر در کلاس های برگزار شده به تشخیص دانشکده یا مدرس دوره، رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی و نیز سایر مقررات انضباطی دانشکده، شرکت در آزمون های تائید صلاحیت و مهارت (در صورت نیاز) و کسب نمره حد نصاب گذراندن دوره.