در حال بارگذاری ...
جمعه 13 تیر 1399
 • وبینار آموزش مجازی در بستر سمیاد و راهنمای شرکت در آزمون ویژه دانشجویان دانشکده شهید شمسی پور برگزار شد.

  وبینار آموزش مجازی در بستر سمیاد و راهنمای شرکت در آزمون ویژه دانشجویان دانشکده شهید شمسی پور با حضور دکتر حقیقی، رئیس دانشکده، دکتر جعفرآبادی، معاون آموزشی، دکتر قادری، مدیر گروه حسابداری، دکتر محمدخانی، عضو هیات علمی، مهندس شکراللهی عضو هیات علمی و خانم حاجی طاهر، مسوول فناوری اطلاعات با حضور 1200 نفر از دانشجویان در دو نوبت برگزار شد.

  در این وبینار که روز پنجشنبه 99/3/22 برگزار شد، طبق برنامه زمانبندی شده دانشجویان گروه برق،الکترونیک و کامپیوتر از  ساعت 9:30 الی 11 صبح و دانشجویان گروه حسابداری از ساعت 11 الی 12:30 صبح شرکت داشتند.

  دکتر حقیقی در ابتدا به دانشجویان خیر مقدم گفت و در خصوص شرایط موجود و ضرورت برگزاری امتحانات بصورت مجازی توضیحاتی را ارائه نمود. پس از ایشان دکتر جعفرآبادی به تشریح دستورالعمل ها پرداخت و ضرورت توجه به قوانین و آیین نامه ها را برشمرد.

  پس از آن دکتر محمد خانی و مهندس شکراللهی مباحث فنی را مورد بررسی قرار دادند و به تشریح مواردی نظیر نحوه پاسخگویی به تکالیف، نحوه ورود به سمیاد و نحوه پاسخگویی به سوالات امتحانی را مورد بررسی قرار دادند.

  در ادامه وبینار پرسشهایی از سوی دانشجویان مطرح شد که توسط استاید این دوره پاسخ داده شدند. 

  نظرات کاربران