در حال بارگذاری ...
جمعه 13 تیر 1399
 • اطلاعیه طریقه امتحانات پایان ترم 982

  قابل توجه کلیه دانشجویان فعال در سیستم 

  احتراما بدین وسیله دستور العمل اجرایی درخصوص روز پایان کلاس های مجازی  ، تاریخ امتحانات ، پایان حذف ترم ، پایان تاریخ حذف اضطراری  و طریقه امتحانات پایان ترم 982به اطلاع می رسد

   

  ابتدا به اطلاع می رساند کلیه امتحانات پایان ترم 982 به صورت غیر حضوری و مجازی از طریق سامانه سمیاد برگزار می گردد

  •  جهت اشنایی با روش و چگونگی امتحانات از طریق سامانه سمیاد وبیناری توسط دانشکده برگزار می گردد که حضور در این کلاس الزامی میباشد

   

  • تاریخ پایان کلاس های مجازی درنیم سال 982       99/04/04

   

  • تاریخ امتحانات پایان ترم نیم سال 982   از تاریخ 99/04/07 لغایت 99/04/18

   

  • برنامه های امتحان تمامی رشته ها در سایت  بارگذاری میشود 

   

  • امتحانات عملی ، آزمایشگاهی توسط خود اساتید مربوطه خارج از تاریخ اعلام شده از دانشجویان اخذ می گردد

   

  • تاریخ پایان حذف اضطراری    99/03/25  ( بعد از این تاریخ درخواستی پذیرفته نخواهد شد )

   

  • تاریخ  حذف ترم  99/03/30

   

  • ارزیابی کلیه دروس گروه معارف بر اساس آزمونهای انجام شده در سایت نهاد، خلاصه نویسی و شرکت در جلسات مجازی توسط استاد مربوطه صورت خواهد گرفت و در بازه امتحانی اعلام شده در سمیاد امتحانی برگزار نخواهد شد . 

   

  اداره آموزش 99/03/20

  نظرات کاربران

 • فراخوان طراحی پوستر ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ در دو بخش استادان و دانشجویان

  باﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺴﺖﻭ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ، ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﯾﻦ ...

  بایگانی