در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 خرداد 1399
  • برگزاری مسابقه دوستانه والیبال بین دانشجویان و کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور

    به همت واحد تربیت بدنی، مسابقه دوستانه والیبال بین منتخب دانشجویان و کارکنان در سالن ورزشی دانشکده فنی و حرفه ای شمسی پور روز دوشنبه چهارم آبانماه برگزار شد و تیم منتخب دانشجویان با توجه به آمادگی بیشتر در این مسابقه برنده شد. این دست مسابقات می تواند موجبات همدلی، دوستی، نشاط و ارتباط بیشتر دانشجویان و کارکنان را فراهم آورد.

    نظرات کاربران

  • بایگانی