در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 6 فروردین 1398
  • جلسه کمیته فن آوری اطلاعات دانشکده شمسی پور

    جلسه کمیته فن آوری اطلاعات با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر حقیقی و اعضای محترم کمیته در روز چهارشنبه 97/08/09ساعت 10 صبح در اتاق ریاست برگزار گردید .

    در این جلسه در مورد مشکلات شبکه و اتاق سرور دانشکده بحث و گفتگو شد که مقرر گردید اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را درباره نیازهای اساسی جمع آوری کرده و در جلسه آینده مطرح و تصمیم گیری صورت گیرد و همچنین درخواست ایجاد کمیته علمی فن آوری مطرح شد که این کمیته  بتواند اولویت بندی مشکلات شبکه  و مسئولیت مشاوره در کل استان  را برای دانشکده های فنی و حرفه ای  برقرار سازد .

    نظرات کاربران