در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 6 فروردین 1398
  • افتتاح مرکز مشاوره دانشکده شمسی پور

    مرکز مشاوره دانشکده شمسی پور به منظور کمک به دانشجویان برای مواجهه به مسائل عمده و روان زندگی دانشجویی با حمایت جناب آقای دکتر حقیقی ریاست دانشکده و با تشریف فرمائی خانم دکتر خالقی مدیر کل مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی و آقای قلخانی در روز دوشنبه مورخه 97/08/07 افتتاح گردید. دکتر حقیقی در مراسم افتتاحیه ضمن تاکید بر اهمیت و نقش مشاوره در سلامت فکری دانشجویان، وجود مرکز مشاوره در هر دانشگاهی را ضروری دانسته  و مراجعه به مشاور را از نشانه های انسان سلامت و با فکر عنوان نمودند.  

    نظرات کاربران