در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 دی 1397
  • جلسه گروه حسابداری

    جلسه گروه حسابداری با حضور جناب آقای دکتر حقیقی و جمعی از اساتید گروه حسابداری با موضوع بررسی عوامل افت تحصیلی دانشجویان ، ارائه راهکارهای عملی برای بهبود و افزایش کیفیت آموزشی و مهارتی دانشجویان و همچنین  تبادل اطلاعات و تجربیات آموزشی اساتید روز سه شنبه مورخ 97/08/01 در دانشکده شهید شمسی پور برگزار گردید.

    نظرات کاربران