در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 دی 1397
  • بازدید از آموزشکده دماوند

    بازدید ریاست محترم دانشکده فنی شهید شمسی پور جناب آقای دکتر حقیقی از آموزشکده فنی دماوند روز دوشنبه مورخ   1397/07/30

    نظرات کاربران