در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398
 • تمدید انتخاب واحد

  اطلاعیه

  نظر به عدم اقدام به موقع یا عدم موفقیت تعدادی از دانشجویان محترم در بازه زمانی اعلام شده جهت انتخاب واحد، زمان بندی تمدید انتخاب واحد صرفا برای گروه اول ( استان تهران ) روز جمعه مورخ 23/06/1397 از ساعت 00/8  الی 00/14  و از ساعت 20:00 روز جمعه مورخ 23/06/1397 لغایت 00/07 صبح روز شنبه مورخ 24/06/1397 خواهد بود.

   

   

  نظرات کاربران