در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 2 اسفند 1397
  • بازدید مدیر کل محترم نظارت و ارزشیابی دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشکده شهید شمسی پور

    روز سه شنبه 97/06/13  مدیر کل محترم نظارت و ارزشیابی  دانشگاه فنی و حرفه ای جناب آقای دکتر موسوی و هیات همراه از دانشکده شهید شمسی پور بازدید نمودند.

    در این بازدید که با حضور ریاست محترم و معاونین دانشکده انجام گردید؛از  کلیه سایت ها،آزمایشگاه ها،کارگاه ها،کتابخانه و بخش های مختلف بازدید بعمل آمد.و مسئولین بخش ها توضیحات مربوطه را به سمع و نظر ایشان رساندند.

    نظرات کاربران