در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 2 اسفند 1397
  • اولین نشست مسئولین دانشکده شهید شمسی پور و هنرستان آزادی فلسطین برگزار گردید

    روز چهار شنبه  97/06/07   ریاست  محترم دانشکده  جناب  آقای دکتر حقیقی و هیات همراه ،نشستی  را با  جناب آقای مهدوی رئیس  محترم هنرستان آزادی فلسطین و معاونین  ایشان در محل هنرستان برگزار نمودند.در این جلسه در خصوص  گسترش روابط فیمابین  و  استفاده  از امکانات ،آزمایشگاه ها،کارگاه ها،سایت ها و ... ،یکدیگر تبادل نظر و مذاکراتی صورت گرفت.

    نظرات کاربران