در حال بارگذاری ...
شنبه 4 فروردین 1397

قابل توجه کلیه دانشجویان

آن دسته از دانشجویانی که ترم قبل مشروط شده اند و در ترم جاری بیش از 14 واحد و دانشجویانی که زیر 12 واحد اخذ نموده اند حتما تا تاریخ 96/12/14 به کارشناس رشته خود مراجعه نموده و نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از آن متوجه دانشجو خواهد بود.

نظرات کاربران