در حال بارگذاری ...
شنبه 4 فروردین 1397

زمان توزیع کارت دانشجویی رشته های ICT والکترونیک

اطلاعیه:

کلیه دانشجویان رشته های ICT والکترونیک(کاردانی و کارشناسی)ورودی بهمن 96جهت دریافت کارت دانشجویی خودروز شنبه 96/11/28  از ساعت 9 الی 11

به ساختمان فرهنگ سالن اجتماعات مراجعه نمایند.

نظرات کاربران