در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

اطلاعیه شماره1: معرفی به خوابگاه

صرفاٌ دانشجویان گرامی نوبت روزانه ، ورودی های جدید (نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96) به تفکیک رشته ، در روزهای اعلام شده از طرف  آموزش (23و24و25 بهمن ماه ) ، به امور دانشجویی جهت معرفی به خوابگاه  مراجعه نمایند . خواهشمند است، قبل از مراجعه  به دانشکده به موارد ذیل بپردازید:

1-  الزاماٌ، رسید دریافت مدارک را همراه داشته باشید.

2- پرینت از کارنامه پذیرش  در آموزشکده شهید شمسی پور صرفاٌ  برای نوبت روزانه

3- دریافت فرم های پیوست از سایت دانشکده و پر نمودن آن ها الزامی است .

4- در فرم تعهد نامه خوابگاه، یک قطعه عکس الصاق نمایید.

                                                 

                                                                 اداره اموردانشجویی و مشاوره

نظرات کاربران