در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

فعالیت مجدد گروه پزشکی طرح پایش سلامت و غربالگری وزارت بهداشت

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان ،اساتید و همکاران محترم گروه پزشکی طرح پایش سلامت و غربالگری وزارت بهداشت از تاریخ 96/11/23  مجدداً فعالیت خود را در دانشکده از سرمی گیرند.

نظرات کاربران