در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویان ۳ ترم مشروط

قابل توجه دانشجویان ۳ ترم مشروط


کلیه دانشجویانی که در ترم ۹۵۲ برای سومین بار مشروط گردیده اند، طبق قوانین آموزشی سیستم به آنها اجازه انتخاب واحد و ادامه تحصیل را نمی دهد. لذا جهت گرفتن مجوز باید فرم کمیسیون موارد خاص استانی را از اداره آموزش دریافت و تکمیل نموده و مدارک و مستندات خود را ضمیمه نمایند. در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

نظرات کاربران