در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1395

سمینار آموزشی سیسکو cisco آشنایی با مهندسی شبکه

در تاریخ 16 آذر 95 جناب آقای مهندس میثم پاژنگ از شرکت عصر شبکه در خصوص آشنایی با مهندسی شبکه و دوره های آموزشی سیسکو با حضور دانشجویان سحنرانی نمودند.

نظرات کاربران