در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 مهر 1396

بازدید معاونت برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی و دبیر شورای عطف وزارت علوم از دانشکده شهید شمسی پور

در بازدید روز یکشنبه مورخ 96/5/15 دکتر فصیحی (معاونت برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی وزارت علوم) و دکتر کاظمی (دبیر شورای عطف وزارت علوم) که به همراه مهندس بارزی مدیرعامل شرکت قشم ولتاز از دانشکده شهید شمسی پور به عمل آمد آزمایشگاه ها و تجهیزات دانشکده شهید شمسی پور مورد بازدید قرار گرفت و کارهای انجام شده در راستای ارتباط با صنعت و دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت در این بازدید مهندس رفیعی رفعت به نمایندگی از دانشکده شهید شمسی پور خواستار حمایت صندوق و نوآوری و شکوفایی و شورای عطف وزارت علوم از پروژه های دانشجویی و ارتباطات بیشتر دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت شدند.

نظرات کاربران