در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 مهر 1396

قابل توجه کلیه دانشجویانی که حداکثر 3 درس (که بیشتر از یک درس عملی یا تئوری –عملی) نداشته باشند و تمایل دارند تا 96/6/31 فارغ التحصیل گردند

کلیه دانشجویانی که حداکثر 3 درس (که بیشتر از یک درس عملی یا تئوری –عملی) نداشته باشند و تمایل دارند تا 96/6/31 فارغ التحصیل گردند،  روز یک شنبه مورخ 96/5/29 از ساعت 8 لغایت 11 به مدیر گروه محترم مربوطه مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از این تاریخ هیچ اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

نظرات کاربران