در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 مهر 1396

قابل توجه کلیه دانشجویان 2ترم و 3 ترم مشروط

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ دانشجویان 2 ترم و 3 ترم مشروط هر چه سریعتر جهت تکمیل کردن فرم کمیسیون موارد خاص استانی به اداره آموزش مراجعه نمایند.
سیستم به دانشجویان 3 ترم  مشروط اجازه انتخاب واحد نمی دهد. بنابراین لازم است، جهت ادامه تحصیل حتما فرم کمیسیون موارد خاص استانی پرنموده و مجوز ادامه تحصیل اخذ نمایند.
در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

نظرات کاربران