در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1395

کلیه آزمون های روز سه شنبه در روز شنبه مورخ 95/10/25 برگزار خواهد شد

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع می رساند به علت تعطیلی سه شنبه 95/10/21  تمامی امتحانات این روز  در  روز  شنبه مورخ 95/10/25  برگزار خواهد شد.شایان ذکر است امتحانات روز چهارشنبه مورخ 95/10/22 به قوت خود باقی است.

 

نظرات کاربران