در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1395

بازه زمانی درخواست اعتراض به نمره در نیمسال 951

اعتراض به نمره از روز شنبه مورخ 4 دی لغایت روز جمعه مورخ 1 بهمن

به اطلاع می رساند بازه زمانی درخواست اعتراض به نمره از روز شنبه مورخ 4 دی لغایت روز جمعه مورخ 1 بهمن در سیستم آموزشی ناد فعال می باشد.

با آرزوی موفقیت

اداره آموزش

نظرات کاربران