در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1395

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان از روز شنبه مورخ 4 دی لغایت روز پنجشنبه مورخ 23 دی ماه

به اطلاع می رساند بازه زمانی اخذ کارت ورود به جلسه امتحان از روز شنبه مورخ 4 دی لغایت روز پنجشنبه مورخ 23 دی ماه در سیستم آموزشی فعال می باشد.

جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان می بایست مراحل زیر را طی و سپس کارت ورود به جلسه امتحان خود را دریافت نمایید:

1. تسویه کامل کل مبلغ بدهکاری (در صورتیکه مبلغ بدهکاری 10 هزار تومان و یا کمتر باشد می توانید اقدام به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان نمایید.)

2. تکمیل فرم ارزشیابی نیمسال 951

3. اخذ کارت ورود به جلسه امتحان از منوی "ثبت نام دروس دانشجو" زیر منوی "گزارش کارت  ورود به جلسه امتحان"

 

با آرزوی موفقیت

اداره آموزش

نظرات کاربران