در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1395

قابل توجه کلیه دانشجویان

سیستم نرم افزار آموزشی به آدرس reg.tvu.ac.ir برای دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی جاری از روز "شنبه مورخ 95/10/04 لغایت روز پنجشنبه 95/10/23" فعال خواهد شد. لازم به ذکر است "دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و تسویه حساب کامل بدهی" می باشد.

 

معاونت آموزش و پژوهش

نظرات کاربران