در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1395

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار

از اساتید و دانشجویان محترم دعوت می گردد
از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار که از تاریخ 24 لغایت 28 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. با توجه به حضور چشمگیر صاحبان طرح های فناور دانشگاه فنی و حرفه ای در سالن شماره 7، بازدید فرمایند.

نظرات کاربران