در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1395

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع می رساند آخرین مهلت تسویه مالی دانشجویان محترم تا تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰ می باشد و صدور کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم جاری منوط به ارائه تسویه حساب از امور مالی می باشد . بدیهی است پس از تاریخ فوق ارائه هر گونه خدمات آموزشی به دانشجویانی که تسویه حساب ننموده اند امکان پذیر نمی باشد .

معاونت آموزشی و پژوهشی

 

نظرات کاربران